Děkujeme městu Zlín za podporu

21.12.2023

Děkujeme městu Zlín za podporu v roce 2023. Díky Vaší podpoře máme zajištěné pravidelné tréninky, účastníme se celorepublikových soutěží a dosahujeme medailových pozic. Velmi si toho vážíme.