Athletic Club Wozmeni Zlín

Vznik klubu

5. ledna 2015 vznikl nový atletický klub AC Jaroslava Halvy Zlín. Tento nápis jsme hrdě nesli na svých sportovních dresech. Po roce tento tým byl záležitostí především handicapovaných sportovců a proto jsme přijali nový název, který lépe vystihuje náš záměr klubu AC Wozmeni Zlín.

Nově otevřené možnosti

Náš klub otevírá a dává příležitost handicapovaným, aby se zapojili do běhu života a vyplnili svůj volný čas sportovní aktivitou, ve které mohou dosáhnout těch nejvyšších cílů, bez ohledu na postižení.


Název Spolku: AC Wozmeni Zlín z.s.

IČ : 03679705

Městský atletický stadion Zlín

Tréninková Hala: nám. T. G. Masaryka 273, Zlín (GJŠ Zlín)

Časy tréninků:

Po 17:00-18:30
St 17:00 - 18:30
Pá 17:00-18:30
So 10:00 - 12:00